• huiswerkbegeleiding
  • bijles
  • informatie-huiswerkbegeleiding
  • bijles-basischool

Remedial Teaching

Werkwijze van Op Maat Studiebegeleiding

Remedial Teaching: De intake

Tijdens een intakegesprek maken we persoonlijk kennis en leggen we uit hoe de begeleiding wordt opgezet. Dit is het moment dat wij een eerste beeld krijgen van uw kind en wat uw kind voor aandachtspunten heeft. Samen met u bepalen we de leerdoelen van de eerste periode.

Remedial Teaching: Didactisch onderzoek

Indien nodig kan een didactisch onderzoek worden gedaan. Dit zetten we in om een goed beeld te krijgen van het kennisniveau van uw kind. We kunnen hiermee ook achterhalen of er hele specifieke onderdelen zijn die extra aandacht vragen. Eventueel worden op basis van dit onderzoek de eerste leerdoelen herzien of bijgesteld.

Remedial Teaching: de begeleiding

We stemmen de begeleiding voor ieder kind individueel af en zien de leerling wekelijks. Door het uitspreken van positieve verwachtingen en het stellen van haalbare doelen, krijgen kinderen de kans om succeservaringen op te doen. Hierdoor krijgt een leerling weer grip op de leerstof en neemt behalve het zelfvertrouwen, ook de motivatie toe. We maken gebruik van recente inzichten en materialen, die afgestemd zijn op wat de leerling op dat moment nodig heeft. Voor een optimale afstemming wordt in overleg met u ook contact opgenomen met de leerkracht van uw kind.

Het geleerde wordt gekoppeld aan opdrachten en werkbladen. Zo kan kennis ook op school worden ingezet. Alles gebeurt met aandacht voor inhoud, taakaanpak en een groeiend vertrouwen van de leerling in eigen kunnen. Zo maken we leren (weer) leuk.

Remedial Teaching: Periodieke Evaluatie

Ouders ontvangen om de week een verslagje van de begeleiding. Daarnaast is er indien gewenst, regelmatig overleg met alle betrokkenen rondom uw kind. Gemiddeld vindt evaluatie plaats na een periode van 10 tot 12 weken. Blijkt tussentijds dat de leerdoelen moeten worden bijgesteld, dan zal dit direct gebeuren. Wanneer de begeleiding stopt, kan op aanvraag een verslag worden geschreven waarin staat waar uw kind aan heeft gewerkt en welke doelen er behaald zijn.

Remedial Teaching: kosten

De kosten voor remedial teaching zijn € 50,- per uur. U gaat een begeleidingsperiode van ten minste 4 maanden aan.

Remedial Teaching in duo's: € 35,- per kind per uur.

Wilt u meer flexibiliteit? Dan kunt u gebruik maken van onze strippenkaart.

Het is ook mogelijk om RT op de school van uw kind te geven tegen een meerprijs van € 10,-

 

Wilt u meer weten? Neem contact op!

Delen

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring