• bijles
  • informatie-huiswerkbegeleiding
  • bijles-basischool
  • huiswerkbegeleiding

Workshops basisvaardigheden groep 7 en 8

Vanaf januari 2015 biedt Op Maat Studiebegeleiding naast de individuele begeleiding ook korte workshops aan voor leerlingen uit groep 7 en 8. Deze workshops richten zich op de basisvaardigheden die leerlingen moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs soepel te kunnen maken. Sommige leerlingen hebben namelijk geen langdurige begeleiding nodig, maar vinden één bepaald onderdeel op school lastig; breuken, werkwoordspelling, ontleden...

Met de workshops van Op Maat Studiebegeleiding wordt er in een aantal weken dieper op één van deze basisvaardigheden ingegaan. Zo kunnen leerlingen groeien in kennis en in zelfvertrouwen, want dat ene onderwerp, dat lukt nu ook! 

Workshops worden momenteel niet aangeboden, alleen bij voldoende belangstelling.

Breuken, procenten en verhoudingen (6 weken)

donderdagen van 16:00 - 17:00 u vanaf donderdag 5 november 2015

In 6 weken wordt gewerkt aan de breuken, procenten en verhoudingen. Dit begint heel concreet door te werken met verschillende materialen, zoals het verdelen van snoepjes en pannenkoeken. Daarbij wordt ook gewerkt aan de samenhang tussen breuken, procenten en verhoudingen. Het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken komen aan bod. In de laatste twee bijeenkomsten wordt gewerkt aan het herhalen van de moeilijke onderdelen en het toepassen van het geleerde in verhaaltjessommen.

Werkwoordspelling (6 weken)

donderdagen van 17:00 - 18:00 vanaf donderdag 5 november 2015

In 6 weken tijd wordt dieper ingegaan op de werkwoorspelling. Een belangrijk onderwerp dat in het voortgezet onderwijs nog tot in de bovenbouw wordt getoetst. De verschillende tijden komen aan bod, tips en tricks worden tijdens de uitleg aangeboden en geoefend en in de laatste bijeenkomst wordt alles toegepast op een CITO vraagstelling. Deze richten zich namelijk niet op het invullen van de juiste vorm, maar op het beoordelen van geschreven werkwoorden, wat net weer om een andere strategie vraagt. 

Taalkundig ontleden (5 weken)

donderdagen van 16:00 - 17:00 vanaf donderdag 7 januari 2016

In 5 weken wordt er aandacht besteed aan taalkundig ontleden. Zaken zoals zinsdelen, onderwerp, persoonsvorm, gezegde, koppelwerkwoorden, lijdend voorwerp, plaatsbepaling en tijdsbepaling komen aan bod in een logische opbouw. Naast de uitleg waarin veel aandacht wordt besteed aan de redenering en regels, wordt er uitgebreid geoefend. Uiteraard wordt in de laatste bijeenkomst alle stof nog eens goed herhaald en krijgen leerlingen persoonlijke tips.

Meten en maten (5 weken)

donderdagen van 17:00 - 18:00 vanaf donderdag 7 januari 2016

Het metriek stelsel vormt voor heel veel leerlingen een uitdaging. Regelmatig maken we mee dat leerlingen uit de bovenbouw in het voortgezet onderwijs hier nog moeite mee hebben. Handig dus als de basis staat als een huis! In 5 weken worden het metriek stelsel, de omtrek, oppervlakte en de inhoud uitgelegd. Er wordt gestart met rekenen in de ruimte, waardoor leerlingen leren wat de begrippen in de praktijk betekenen. Daarna wordt toegewerkt naar het omrekenen met het metriek stelsel en het toepassen van de kennis in zowel plaatjes als verhaaltjessommen.

Dit zijn de eerste workshops die Op Maat Studiebegeleiding aanbiedt voor basisschoolleerlingen. Vandaar dat we een introductieprijs hanteren:

Workshop 6 weken: i.p.v. € 200,- nu maar € 150,-

Workshop 5 weken: i.p.v. € 165,- nu maar € 125,- 

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring