• informatie-huiswerkbegeleiding
  • bijles-basischool
  • bijles
  • huiswerkbegeleiding

Bijles groep 7 en 8 - Entreetoets en Cito-toets

In groep 7 en 8, daar worden de zware toetsen afgenomen in de vorm van de entreetoets (groep 7) en de Cito-toets (groep 8). Deze toetsen zijn bepalend voor het niveau waarop uw kind in het voortgezet onderwijs zal starten. Belangrijk dus dat uw kind zoveel mogelijk kennis en vaardigheden opdoet die hen helpen op het bij hen passende niveau terecht te komen.

Waarom bijles groep 7 en 8?

Het kan zijn dat uw kind onverwacht beneden niveau presteert in de drempeltoets of plotseling achter is geraakt op een bepaald vak. Soms kan een vak altijd problemen hebben gegeven of lastig zijn geweest. Met de bijles groep 7 en 8 bereidt u uw kind niet alleen voor op de Cito-toets, maar ook op de overstap naar de middelbare school!

Hoe bereiden we uw kind voor op de Cito-toets en de overstap naar het VO?

  • Een intake waarin de prestaties en struikelblokken van uw kind in kaart worden gebracht.
  • Contact en afstemming met de leerkracht.
  • Inhoudelijk bijspijkeren van probleemvakken.
  • Verbeteren van de taakgerichtheid.
  • Een gefaseerde opbouw van uitleg en oefenen.
  • Het aanleren van strategieën om redactiesommen uit te werken en teksten te lezen als voorbereiding op de Cito-toets.
  • Kennismaking met nieuwe vakken uit het voortgezet onderwijs zodat uw kind zelfverzekerd de overstap kan maken.

Gezellig, motiverend en professioneel:

De bijeenkomsten vinden 1 keer per week, gedurende 2 uur plaats en wordt gegeven in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen. Door deze opzet kunnen de kinderen elkaar motiveren en stimuleren. Daarnaast kan er zo voor een prettige en gezellige sfeer gezorgd worden, waarin uw kind met plezier aan de stof werkt. De bijlessen worden gegeven door een ervaren leerkracht en is opgezet met het oog op de eisen die het voortgezet onderwijs aan uw kind zal stellen.

Wilt u meer weten? Neem contact op!

Delen

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring