Remedial Teaching

Voor wie?

Remedial Teaching of RT is voor kinderen die problemen hebben met taal of rekenen, onder niveau presteren of voor kinderen met leer- of gedragsproblemen. Remedial Teaching wordt het meeste voor kinderen uit het basisonderwijs ingezet, maar in het geval van leerproblemen ook voor kinderen uit het voortgezet onderwijs.

Wat is het?

Remedial Teaching of RT is extra hulp en ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben bij het leren van taal of rekenen. Met behulp van RT krijgen kinderen extra uitleg en oefeningen, maar kunnen kinderen bijvoorbeeld ook weer zelfvertrouwen op doen in taal of rekenen of hun taakgerichtheid verbeteren. Dit helpt kinderen om ook op school effectiever te werken en te laten zien wat ze daadwerkelijk kunnen. Zo kunnen kinderen op niveau gaan presteren en weer aansluiten bij de klas.

Waarom werkt het?

Bij onze Remedial Teaching of RT, wordt er individueel gewerkt. Dit betekent persoonlijke aandacht voor wie uw kind is, waar uw kind tegenaanloopt en ook waar uw kind goed in is. Tijdens een intakegesprek wordt samen met u en uw kind gekeken wat precies de behoefte van uw kind is. Naar aanleiding van dit gesprek worden doelen opgesteld waarmee we aan de slag gaan. Bij voorkeur nemen we ook contact op met de klassenleerkracht. Op die manier kunnen we afstemming zoeken met wat er in de klas wordt aangeboden.

De RT wordt gestart met wat toetsen om een compleet beeld van de behoeften te krijgen. Dan weten we precies wat het startpunt is van uw kind en kunnen we onze uitleg beginnen vanuit wat uw kind al wel weet. Zo krijgt uw kind de ruimte om te groeien en zich weer op zijn gemak te voelen bij een vak. Een positieve benadering en het opdoen van succeservaringen zijn hierbij van groot belang.

Behalve extra uitleg en oefeningen, speciaal afgestemd op uw kind, hebben we ook aandacht voor de manier waarop uw kind werkt. Zo kunnen we precies zien welke stappen goed gaan en welke stappen nog niet goed gaan en daarop aanhaken. U krijgt wekelijks een terugkoppeling over de vorderingen van uw kind en op aanvraag kunnen wij zes wekelijks of bij beëindiging van de RT een geschreven rapportage verstrekken.

Merken we tijdens de RT dat er geen of onvoldoende vooruitgang wordt geboekt, of vermoeden wij dat er andere problemen aan de basis liggen, dan signaleren we dit en geven we advies voor een ander of aanvullende vorm van ondersteuning. Zo helpen we uw kind zeker op weg als het is vastgelopen.