Basisonderwijs

Op het basisonderwijs wordt een belangrijke basis gelegd voor uw kind om de rest van het leven te kunnen leren. Letters leren om te kunnen lezen en schrijven, getallen om te kunnen rekenen, het is echt de basis.

De ontwikkeling van kinderen in de periode van het basisonderwijs loopt niet perse gelijk op. Dat is niet erg. Het ene kind pikt het lezen sneller op, terwijl een ander kind op de basisschool misschien makkelijker getallen begrijpt. Verschillen trekken vaak wel bij. Maar wat nu als er opeens een achterstand ontstaat of de ontwikkeling stil komt te staan? Lukt het niet om een volgende stap te maken naar een nieuw inzichtsniveau in rekenen of naar begrijpend lezen? Verliest een kind misschien wel het vertrouwen dat het wel kan rekenen of prima kan spellen? Dat zijn signalen dat de ontwikkeling van de basisvaardigheden taal en rekenen moeizamer verloopt.

Het gebeurt ook dat het niveau van een kind in de laatste twee jaar van de basisschool plotseling daalt. Vaak is dit ook een teken dat er een probleem in het begrip van bepaalde basisvaardigheden taal of rekenen is ontstaan. Extra begeleiding in taal of rekenen of een korte intensieve, kindgerichte training is dan een goed idee. Op Maat Studiebegeleiding heeft hier al vele jaren ervaring in en kan de juiste ondersteuning bieden. Ook als er sprake is van ontwikkelings- of leerproblemen kan Op Maat de juiste begeleiding of bijbehorend onderzoek bieden.